biuro księgowe, usługi księgowe - Kraków
Zapytania cenoweZapytanie cenowe 2Szkolenia BHP

Świadectwa/Certyfikaty

Taxes
The Accountancy Office - The VAT on domestic transactions after 01.05.2004
The Accountancy Office - value added tax - current problems- recent amendments and drafts of new rules for 2007.
The Accountancy Office - Costs of income acquisition
The Accountancy Office - Settlement of European Union subsidies
The Accountancy Office - Company as a taxpayer
The Accountancy Office - Prevention of money laundering
The Accountancy Office - Prevention of money laundering
The Accountancy Office - Value added tax 2011
Podatki
Biuro rachunkowe - VAT w transakcjach krajowych po 1 maja 2004 roku
Biuro rachunkowe - Podatek VAT - bieżące problemy, ostatnie zmiany oraz projekty nowych przepisów na 2007 rok
Biuro rachunkowe - Koszty uzyskania przychodów
Biuro rachunkowe - Rozliczanie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej
Biuro rachunkowe - Firma jako płatnik podatków
Biuro rachunkowe - Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Biuro rachunkowe - Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Biuro rachunkowe - Podatek VAT 2011
Biuro rachunkowe-Polski Ład w podatku dochodowym od osób fizycznych
Biuro rachunkowe-podatek dochodowy od osób prawnych-zmiany na 2022
Biuro rachunkowe-podatek dochodowy od osób prawnych-zmiany na 2022
Biuro rachunkowe-Polski Ład 2.0
Biuro rachunkowe-Polski Ład 2.0
Biuro rachunkowe-zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych
Biuro rachunkowe-podatek dochodowy od osób prawnych-zmiany na 2023
Prawo Pracy
Biuro rachunkowe - Prawo Pracy
Biuro rachunkowe - Prawo Pracy
Biuro rachunkowe - Na temat najnowszych zmian w przepisach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe-składka zdrowotna przedsiębiorców, rozliczenie za 2022 rok.
Świadectwa kwalifikacyjne
Biuro rachunkowe - Świadectwo kwalifikacyjne M. Raś
Biuro rachunkowe - Świadectwo kwalifikacyjne T. Raś
Biuro Usług Księgowych Raś & Raś Accounting sp. z o.o. ; ul. Śliwkowa 4, 31-982 Kraków więcej »
Copyright © 2015 Biuro Usług Księgowych Raś & Raś Accounting sp. z o.o.
facebookRasiras.com na Facebooku ↓