biuro księgowe, usługi księgowe - Kraków
Zapytania cenoweZapytanie cenowe 2Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Informacje o szkoleniach BHP

Zakres usług w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej

1. Szkolenia wstępne i okresowe dla:
 • pracowników administracyjno – biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • osób kierujących pracownikami
 • pracodawców

Realizacja szkoleń:
 • w formie wykładu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno – biurowych w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego /szkolenia wstępne/ oraz szkolenia okresowe
 • w formie samokształcenia kierowanego /szkolony otrzymuje materiały szkoleniowe oraz test egzaminacyjny/ dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych, osób kierujących pracownikami oraz pracodawców./szkolenia okresowe/

Realizacja szkoleń metodą samokształcenia kierowanego w języku polskim oraz w języku angielskim.

Ta forma szkolenia pozwoli na zrealizowanie obowiązku przeszkolenia pracowników Państwa Firmy /również pracowników obcojęzycznych/ zgodnie z Kodeksem pracy – w czasie wolnym od wykonywania obowiązków służbowych.
 
Dodatkowo zagwarantuje zaangażowanie uczestników w proces indywidualnego nauczania, co sprawi , że nabyta wiedza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej będzie trwała i łatwa do zastosowania w praktyce.

2. Sporządzanie:
 • protokołów i zaleceń kontroli wewnętrznych przeprowadzanych przez służbę bhp i Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i ich realizacji
 • planów poprawy warunków pracy i ich realizacji
 • analiz rocznych stanu bezpieczeństwa higieny pracy
 • dokumentacji wypadków przy pracy oraz w drodze do domu i z pracy
 • rejestru osób narażonych na działanie czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych
 • instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • rejestrów niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych i kart charakterystyki
 • rejestru  i wykonanych pomiarów  oraz  ich wdrożenia w przypadku przekroczenia czynników NDS i NDN
 • tabeli przydziału odzieży roboczej ochronnej i sprzętu ochrony osobistej
 • kart oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 • rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 • innych dokumentów

Realizacja zaleceń wydanych przez organy kontroli zewnętrznej – PIP, PSP, PIS, UDT.

W zakresie ochrony pożarowej:
 • udział w kontrolach Państwowej Straży Pożarnej i realizacja zaleceń
 • wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • dokonywanie okresowych przeglądów zabezpieczenia pożarowego zakładu
 • dokumentacji pożarowego zabezpieczenia zakładu


CENNIK SZKOLEŃ BHP
     
LP NAZWA CENA NETTO
1 Oceny ryzyka zawodowego 230,00 zł
2 Szkolenie wstępne pracowników (robotnicze,adm. biurowe) 90,00 zł
3 Szkolenie okresowe pracowników (adm-biur., inż-tech-samokształcenie) 90,00 zł
4 Szkolenia wstępne osoby kierującej pracownikami 90,00 zł
5 Szkolenie okresowe (robotnicze, kierownicze) 90,00 zł
6 Szkolenie okresowe ( robotnicze,adm-wykład) 100,00 zł
 
 
 


Biuro Usług Księgowych Raś & Raś Accounting sp. z o.o. ; ul. Śliwkowa 4, 31-982 Kraków więcej »
Copyright © 2015 Biuro Usług Księgowych Raś & Raś Accounting sp. z o.o.
facebookRasiras.com na Facebooku ↓